شماره اضطراری «۹۸۸» از ۳۰ نوامبر برای مقابله و نجات جان افراد از خودکشی در کانادا راه اندازی شده. از زمان راه اندازی تا الان، این خط به طور متوسط روزانه حدود ۱۰۰۰ تماس و ۴۵۰ پیام متنی دریافت کرده.

به گفته مرکز اعتیاد و سلامت روان کانادا (CAMH) همه این تماس‌ها به خدمات اضطراری منتهی نمی‌شوند، بلکه پاسخ دهندگان ابتدا سعی می‌کنند تماس گیرنده را حمایت کنند و بعد در صورت لزوم خدمات اورژانسی را ارائه می دهند.

متاسفانه طبق آمار، در کانادا روزانه حدود ۱۲ نفر و سالانه حدود ۴۵۰۰ نفر بر اثر خودکشی جان خود را از دست می‌دهند. این خط برای کمک به افرادی که افکار خودکشی دارند راه اندازی شده است.