به دلیل شرایط آب و هوایی نامساعد و وقوع طوفان زمستانی در کانادا، دیروز بسیاری از فرودگاه‌های بزرگ کانادا، از جمله فرودگاه پیرسون تورنتو با اختلالات متعددی رو به رو شدند.

در فرودگاه پیرسون تورنتو حدودا ۷۰ پرواز لغو شده و بسیاری از پروازها هم با تاخیر مواجه شدند. ممکن است امروز هم یک سری از پروازها با تاخیر یا کنسلی همراه باشند.

مسئولان از مسافران خواستند قبل از رفتن به فرودگاه وضعیت پرواز خود را بررسی کنند و برای تاخیر آمادگی داشته باشند.