ایرلاین کانادایی WestJet در روزهای پنجشنبه و جمعه به خاطر طوفان زمستانی که سراسر کانادا در برگرفته بود، ۱۹۱ پرواز خود را کنسل کرده.

هوای سرد و بارش برف باعث اختلال در پروازها شده. به همین دلیل وست جت روز پنجشنبه ۸۷ پرواز و روز جمعه ۱۰۴ پرواز را در سراسر کشور لغو کرده.