اخیرا وزیر امور خارجه چین با وزیر امور خارجه کانادا تلفنی گفتگو کرده. چین می‌گوید که برای تماس و گفتگو با کانادا آماده است. وزیر امور خارجه چین بر احترام متقابل، گفت‌وگوی برابر و تلاش برای افزایش اعتماد و رفع تردیدها بین دو ملت تاکید کرده.

روابط بین چین و کانادا در سال ۲۰۲۳ تیره شد و دلیل اصلی آن هم این بود که کانادا چین را به دخالت در مسائل کشور و انتخابات متهم کرد. البته چین تا الان این اتهام را رد کرده است.

همچنین در سال ۲۰۲۳ کانادا یک دیپلمات چینی را از کشور اخراج کرد و چین هم در پاسخ به این اقدام، یک دیپلمات کانادایی را اخراج نمود که باعث شد تنش بین دو کشور بیشتر شود.