دولت آنتاریو در نظر دارد برخی از شعب ServiceOntario را تعطیل کند.

به گفته دولت، شعب تعطیل شده با کیوسک‌های داخل فروشگاه، مثل کیوسک های داخل فروشگاه‌های Staples جایگزین خواهند شد. این حرکت بخشی از استراتژی دولت برای ارائه خدمات به شیوه مقرون به صرفه است.

دولت استانی می گوید که این کار باعث می شود ServiceOntario در دسترس تر باشد و ساعات طولانی تری به ارائه خدمات بپردازد.