اولین دراو اکسپرس انتری در سال ۲۰۲۴ برگزار شد: دعوت از ۱۵۱۰ نفر برای دریافت اقامت دائم کانادا

دیروز ۱۰ ژانویه، اداره مهاجرت کانادا اولین دراو (draw) اکسپرس انتری را در سال ۲۰۲۴ برگزار کرد. 

این دراو از بین تمام برنامه‌های اکسپرس انتری (جنرال) برگزار شده و با روش جدید category-based انجام نشده است. 

دراو دیروز، اولین دراو سال جدید میلادی بود و طی آن برای ۱۵۱۰ نفر متقاضی، دعوت نامه اقامت دائم کانادا صادر شد. 

حداقل امتیاز سیستم جامع رتبه‌بندی (CRS) در این دراو ۵۴۶ اعلام شد که نسبت به دراو جنرال قبلی افزایش چندانی نداشته. آخرین دراو جنرال سال ۲۰۲۳ در تاریخ ۱۸ دسامبر با حداقل امتیاز ۵۴۲ برگزار شده بود. 

متقاضیان دراو اخیر از بین تمام برنامه‌های اکسپرس انتری کانادا، یعنی برنامه‌های زیر انتخاب شدند: 

– تجربه کانادایی (CEC) 

– نیروی کار ماهر فدرال (FSWP) 

– کارگر فنی فدرال (FSTP)