انجمن پزشکی کانادا (CMA) گزارش داده که بخش‌های اورژانس در سراسر کشور بسیار شلوغ هستند و برخی از بیماران مدت زمان انتظار ۲۰ ساعت یا بیشتر را تجربه می‌کنند.

یکی از علت‌های شلوغی اورژانس ها، عدم دسترسی مردم کانادا به پزشک خانواده است. در حال حاضر، یک پنجم کانادایی‌ها به پزشک خانواده دسترسی ندارند، این یعنی آن‌ها برای مسائل جزئی و غیرضروری به اورژانس مراجعه می‌کنند.

بریتیش کلمبیا با بیش از ۱۰ هزار بیمار، رکورد تعداد بیماران بستری در بیمارستان ها را به خود اختصاص داده.