شرکت متا در نظر دارد محتوای مربوط به خودکشی، خودآزاری و اختلالات خوردن را از فیدهای اینستاگرام و فیسبوک نوجوانان مخفی کند.

حساب کاربری نوجوانان، با فرض اینکه سن واقعی خود را هنگام ثبت‌نام ارائه کرده‌اند، از محدودیت‌های خاصی برخوردار است که یکی از آن ها عدم نمایش محتوای نامناسب است.

کارشناسان می‌گویند اگر متا توانایی پنهان کردن محتوای مضر را داشت، چرا تا سال ۲۰۲۴ منتظر ماند تا این تغییرات را اجرا کند؟ این کار باید زودتر از این ها انجام می شد.