دانشگاه‌های آنتاریو از دولت استانی خواسته‌اند تا سیاست ثابت نگه داشتن شهریه را متوقف کند و بودجه موسسات آموزش عالی را تا ۱۰ درصد افزایش دهد.

در سال ۲۰۱۹ داگ فورد برنامه شهریه رایگان را که دولت استانی قبلی ارائه داد بود، لغو کرد. این برنامه مختص دانشجویان کم درآمد یا با درآمد متوسط بود. پس از آن برای جبران، شهریه کالج‌ها و موسسات آموزش عالی را برای دانشجویان دامستیک ۱۰ درصد کاهش داد و از آن زمان تا الان شهریه را در همین سطح نگه داشته.

این مسئله باعث شد تا وابستگی موسسات آموزش عالی به شهریه دانشجویان بین المللی بیشتر شود و این موسسات، شهریه را برای دانشجویان بین المللی افزایش دهند.