خبرگزاری Rebel News در نظر دارد از پلیس یورک ریجن و معاون نخست وزیر، خانم کریستیا فریلند به خاطر دستگیری یکی از خبرنگارانش شکایت کند.

این خبرنگار در مراسم گرامیداشت قربانیان هواپیمای اوکراینی که روز دوشنبه در ریچموندهیل برگزار شده بود، از کریستیا فریلند پرسیده بود که چرا کانادا سپاه را به عنوان یک گروه تروریستی معرفی نمی‌کند.

فریلند به این سوال پاسخی نداد و بعد از آن یک افسر پلیس به خبرنگار نزدیک شده و او را دستگیر کرده. البته بعدا این خبرنگار بدون قید و شرط آزاد شده است.