گزارش جدید ApplyBoard نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۳ تعداد درخواست استادی پرمیت دانشجویان هندی جدید حدود ۴۱ درصد کاهش یافته.

هزینه‌های بالای زندگی و بازار کار نچندان مطلوب باعث شده تا تمایل دانشجویان هندی به تحصیل در کانادا کم شود.

البته علیرغم کاهش درخواست استادی پرمیت، میزان تایید مجوز تحصیل برای دانشجویان هندی در سال ۲۰۲۳ به بالاترین حد خود از سال ۲۰۱۶ رسیده و حدود ۷۰ درصد درخواست‌ها تایید شده.