هواشناسی امروز برای منطقه تورنتوی بزرگ هشدار طوفان زمستانی و بارش برف و صادر کرده.

به گفته شهرداری تورنتو ساعت ۵ عصر امروز گرمخانه ها برای استفاده افراد بی خانمان بازگشایی می شوند.

رانندگان قبل از تردد حتما هشدارهای هواشناسی را چک کنند و با احتیاط رانندگی نمایند.