رئیس پلیس تورنتو به خاطر دادن قهوه و دونات به معترضان فلسطینی، از مردم عذرخواهی کرد.

چندین هفته است که حامیان فلسطین در Avenue Road و بر روی Highway 401 تجمع می کنند و گاهی اوقات هم با حامیان اسرائیل درگیر می شوند.

اخیرا ویدئویی منتشر شده که نشان می دهد پلیس تورنتو به این معترضان دونات و قهوه داده که این مسئله خشم مردم را برانگیخت و در نهایت رئیس پلیس تورنتو مجبور به عذرخواهی شد.