دوره های رایگان کتابخانه عمومی تورنتو

کتابخانه تورنتو کلاس های متعددی را به صورت آنلاین برگزار خواهد کرد که شرکت در آن ها برای کسانی که عضو کتابخانه هستند، رایگان است.

این دوره ها توسط Gale Courses ارائه شده است و شرکت کنندگان می توانند با کمک راهنما و مدرس مربوط به هر مبحث دوره را به صورت آنلاین به اتمام برسانند.

هر دوره شش هفته است و قبل از شروع آن می توانید ساعات و روزهای برگزاری را از طریق لینک زیر چک کنید.

Education.gale.com/l-tplmain

 

تعدادی از دوره های آموزشی کتابخانه تورنتو:

 

 1. Accounting and Finance
 2. Business
 3. College Readiness
 4. Computer Applications
 5. Design and Composition
 6. Healthcare and Medical
 7. Language and Arts
 8. Law and Legal
 9. Personal Development
 10. Teaching and Education
 11. Technology
 12. Writing and Publishing