بر اساس گزارش‌های منتشر شده، آتش سوزی جنگل‌های کانادا در سال ۲۰۲۳ بیش از ۳٫۱ میلیارد دلار برای شرکت های بیمه هزینه داشته.

سال ۲۰۲۳ دومین سال متوالی است که خسارات ناشی از تغییرات آب و هوایی و حوادث طبیعی در کانادا از مرز ۳ میلیارد دلار فراتر رفته. همچنین سال ۲۰۲۳ به عنوان چهارمین سال پر هزینه برای بیمه لقب گرفته است.