اخیرا گزارشی منتشر شده و گران‌ترین کشورهای دنیا را برای بازنشستگی رتبه بندی کرده. بر این اساس کانادا ششمین کشور گران قیمت دنیا برای بازنشستگی است.

در این گزارش هزینه‌های زندگی در صد کشور دنیا (بدون در نظر گرفتن اجاره بها) بررسی شده است.

برای کانادا، هزینه زندگی بدون اجاره تقریباً ۶۴۵ پوند (حدود ۱۰۹۹ دلار کانادا) است. با میانگین سن بازنشستگی ۶۰ سال و میانگین امید به زندگی ۸۳ سال، کانادایی‌ها باید حدود ۳۰۰ هزار دلار پس‌انداز کنند تا بازنشسته شوند. این رقم شامل قیمت مسکن نمی‌شود.