در آتش سوزی شنبه شب یک خانه در وان، دو نفر جان باختند.

این آتش سوزی در بیسمنت یک خانه در Conley Street رخ داد و نیروهای آتش نشانی و امداد به سرعت خود را به محل حادثه رساندند.

در جریان این حادثه دو نفر توسط تیم امداد نجات پیدا کردند و متاسفانه دو نفر جان باختند.