بقایای یک انسان در Withrow Avenue تورنتو کشف شده. کارشناسان تایید کردند که این بقایا باستانی هستند.

کارکنان شهرداری روز جمعه (۵ ژانویه) هنگام نصب خط لوله آب با این بقایای باستانی رو به رو شده ند. این استخوان‌ها برای بررسی‌های بیشتر به کارشناسان انسان‌شناسی تحویل داده شده اند.