با توجه به افزایش گزارشات اخاذی، پلیس پیل ریجن یک خط جدید برای گزارش اخاذی راه اندازی کرده.

پلیس پیل ریجن از مردم می‌خواهد که اگر خودشان، خانواده‌ شان یا کسب‌وکارشان هدف تهدید برای اخاذی پول یا سایر اشیاء قیمتی قرار گرفتند، با شماره زیر تماس بگیرند.