گزارش‌ها نشان می‌دهد که تنهایی – به ویژه در بین افراد مسن – در کانادا تشدید شده. این وضعیت با شروع پاندمی کرونا بدتر شده است.

دانشمندان می‌گویند که اثر تنهایی بر روی سلامتی، معادل کشیدن ۱۵ نخ سیگار در روز است.

برای مقابله با تنهایی در افراد مسن، یک بیمارستان در تورنتو برنامه‌ای به راه انداخته. این برنامه داوطلبانی را استخدام می‌کند و آموزش می‌دهد تا به طور منظم با بیماران مسن که در معرض خطر تنهایی و انزوای اجتماعی هستند تماس بگیرند. هدف این تماس‌ها تشویق بیماران برای ایجاد ارتباط بیشتر است.