وزیر صنعت کانادا از شرکت های مخابراتی راجرز و بل به خاطر افزایش قیمت تعرفه هایشان انتقاد کرده.

وزیر صنعت کانادا به شدت با این افزایش قیمت ها مخالفت کرده. او گفته که مردم کانادا در حال حاضر قیمت های بالایی برای خدمات مخابراتی پرداخت می کنند و رقابت محدودی هم در بازار وجود دارد.

دولت فدرال قبلاً به کمیسیون رادیو تلویزیون و مخابرات کانادا (CRTC) دستور داده بود تا در تصمیمات خود به رقابت، مقرون به صرفه بودن و حقوق مصرف کننده توجه بیشتری داشته باشد. این بخشی از تلاش های دولت برای کاهش قیمت ها و افزایش رقابت در بخش مخابرات بوده.