مسافران TTC از ژانویه تا نوامبر ۲۰۲۳ بیش از ۱٫۳ میلیون دقیقه تاخیر را تجربه کرده اند. به طور متوسط در سال ۲۰۲۳ روزانه ۲۵۳ تأخیر در سراسر شبکه TTC وجود داشته.

حدود ۷۵ درصد تاخیرهای ثبت شده مربوط به اتوبوس‌ها و استریت کارهای TTC و ۲۵ درصد هم مربوط به قطارها بوده.

میانگین تأخیر اتوبوس‌ها حدود ۲۰٫۵ دقیقه بوده. میانگین تاخیر استریت کارها هم ۱۶ دقیقه گزارش شده.