قیمت جهانی کالاهای غذایی مانند غلات و روغن نباتی در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال ۲۰۲۱ حدود ۱۴ درصد کاهش یافته.

شاخص قیمت مواد غذایی فائو، که تغییرات قیمت کالاهای غذایی را در سطح بین المللی بررسی می‌کند، می‌گوید که علیرغم این کاهش قیمت، قیمت شکر و برنج در سال ۲۰۲۲ افزایش یافته.

قیمت برنج به دلیل محدودیت‌های صادراتی هند و تاثیر ال نینو بر تولید آن، افزایش پیدا کرده. قیمت شکر هم به دلیل آب و هوای خشک که بر روند برداشت آن در کشورهای عمده صادرکننده تأثیر می‌گذارد، افزایش یافته است.