شهرداری تورنتو در نظر دارد تا سال ۲۰۲۶ تعداد دوربین‌های کنترل سرعت را دو برابر کند و از ۷۵ عدد به ۱۵۰ عدد برساند.

از زمان نصب دوربین‌های کنترل سرعت خودکار (APS) در تورنتو حدود یک میلیون راننده به خاطر سرعت غیرمجاز جریمه شده اند.

نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که این دوربین‌ها در کاهش سرعت رانندگان موثر بوده‌اند و شاید در آینده بتوان از تکنولوژی برای سایر تخلفات رانندگی استفاده کرد.