در ماه دسامبر نرخ بیکاری کانادا روی ۵٫۸ درصد ثابت مانده و نسبت به ماه نوامبر تغییری نکرده.

امروز اداره آمار کانادا نرخ بیکاری ماه دسامبر را اعلام کرد. طبق آمار در ماه دسامبر مجموعا حدود ۱۰۰ شغل ایجاد شده (کاهش ۲۳۵۰۰ شغل تمام وقت و ایجاد ۲۳۶۰۰ شغل پاره وقت در ماه دسامبر).