با توجه به شلوغی اورژانس ها در کانادا، پزشکان از مردم خواستند تا در مواقع حساس و شرایط اضطراری به اورژانس مراجعه کنند.

چندی پیش وزیر بهداشت کبک اعلام کرده بود که بسیاری از افراد بدون داشتن مشکلات حاد و اضطراری به اورژانس ها مراجعه می کنند که باعث شلوغی قابل توجه اورژانس های کبک در ماه دسامبر شده. البته عوامل دیگری هم بر روی شلوغی اورژانس ها تاثیر دارند، مثل تاخیر در پذیرش بیماران.

کارشناسان توصیه می کنند در مواقع غیر اورژانسی به پزشک خانواده مراجعه کنید.