بالاخره زمستان به کانادا رسید. هواشناسی پیش بینی کرده که طوفان زمستانی برف را به جنوب آنتاریو، کبک و استان‌های آتلانتیک می‌آورد.

هواشناسی پیش بینی کرده که در اثر این طوفان زمستانی همین آخر هفته در بخش‌هایی از آنتاریو، کبک و استان‌های آتلانتیک کانادا تا ۳۰ سانتی متر برف ببارد.

فردا برای اکثر مناطق تورنتوی بزرگ بارش برف پیش بینی شده است.