یک گزارش نشان می دهد که ۱۷ نفر از مدیران خیریه های کانادایی حقوق هایی بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار دلار در سال دریافت کرده اند.

این گزارش بر اساس بررسی اسناد مالیاتی خیریه ها به دست آمده است و انتقاداتی را در پی داشته. این محدوده حقوق دریافتی حتی از حقوق دریافتی نخست وزیران استانی هم بالاتر است. خیریه ها البته گفته اند که ما برای جذب مدیران لایق و کاربلد باید حقوق خوبی پرداخت کنیم. اما منتقدین می گویند که باید برای مدیریت خیریه انگیزه های اخلاقی مهمتر از انگیزه های مالی باشد.