کارشناسان امیدوارند که درسال جدید با کاهش نرخ بهره رونق به بازار مسکن باز گردد.

در کلانشهر تورنتو در دسامبر ۲۰۲۳ تعداد معاملات مسکن ۱۱٬۵ درصد نسبت به دسامبر ۲۰۲۲ افزایش داشته. اما در کل در سال ۲۰۲۳ تعداد معاملات ۱۲ درصد از سال قبل از آن کمتر بوده است. یعنی ماه دسامبر نسبت به کل سال ۲۰۲۳ ماه پر رونقی بوده است.