سرقت مسلحانه در داروخانه ای در ریچموندهیل

امروز پلیس تورنتو اعلام کرده که به دنبال دو مظنونی است که در روز ۲ ژانویه به داروخانه ای در ریچموندهیل دستبرد زده اند. این دو نفر با چاقو به داخل داروخانه رفته و مقادیری پول و دارو سرقت کرده اند. این داروخانه در محدوده الگین میلز است.

این دو فرد سیاه پوست با ماسک صورت خود را پوشانده بوده اند و با یک اتومبیل سدان با رنگ روشن فرار کرده اند. پلیس از افرادی که در این مورد اطلاعاتی دارند درخواست کمک کرده.