دیشب در می سی ساگا تیر اندازی شده و حال یک نفر وخیم است.

چهارشنبه (دیروز) حدود ساعت ۵ عصر در می سی ساگا یک تیراندازی به پلیس گزارش شده. مردی که تیر خورده بوده به بیمارستان برده شده و شرایطش وخیم است. پلیس تا شب در منطقه حضور داشته و از مردم می خواسته که به محدوده جنایت وارد نشوند.

هنوز اطلاعات بیشتری در این زمینه منتشر نشده.