خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی می گوید انفجار های دیروز کرمان انتحاری بوده.

در رابطه با انفجار های دیروز در کرمان، خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از «یک منبع آگاه» گزارش داده که با بررسی شواهد و قرائن از جمله فیلم دوربین‌های مداربسته با قطعیت می‌توان گفت یکی از انفجارهای دیروز در نتیجه اقدام «عامل انتحاری» و دیگری هم به احتمال زیاد به همین شیوه بوده است.