نظرسنجی جدید Nanos نشان می‌دهد که تقریبا نیمی از کادر درمان آنتاریو از شرایط شغلی خود ناراضی هستند و به یک مسیر شغلی جدید فکر می کنند.

اتحادیه کارمندان عمومی کانادا (CUPE) که نماینده هزاران نفر از کارکنان بخش بهداشت و درمان آنتاریو است می‌گوید که اگر دولت استانی زودتر وارد عمل نشود، شرایط بدتر می‌شود و آنتاریو با بحران کادر درمان روبه رو می‌گردد.

به گفته کارشناسان دولت آنتاریو باید طی پنج سال آینده سالانه ۱٫۲۵ میلیارد دلار اضافی برای کمک به بهبود شرایط کاری کادر درمان و افزایش ظرفیت بیمارستان‌ها در نظر بگیرد.