متروی تورنتو در شب سال نوی میلادی با ازدحام جمعیت بی سابقه ای رو به رو شد. مسئولان می گویند که جمعیت امسال از سال های گذشته خیلی بیشتر بوده.

پس از جشن های شب سال نو در شهر، ساکنان تورنتو به ایستگاه متروی یونیون استیشن رفتند تا از خدمات رایگان TTC و مترولینکس استفاده کنند.

فیلم و عکس های منتشر شده در رسانه های اجتماعی نشان می دهد که جمعیت مسافران در یونیون استیشن بی سابقه بوده.