امروز دست کم ۱۰ نفر در حادثه برخورد یک اتوبوس ترانزیت می سی ساگا با یک خودرو در Highway 27 مجروح شدند.

تصاویر منتشر شده نشان می دهد که در این حادثه یک دستگاه اتوبوس MiWay به شدت آسیب دیده و از جاده خارج شده. به گفته امدادگران، ۱۰ نفر از مسافران مجروح شده اند، اما جراحات جدی نیست.

هر دو مسیر شمال و جنوب Dixon Road به Eglinton Avenue West تا اطلاع ثانوی بسته است.