مارگارت دوم، ملکه دانمارک، چهاردهم ژانویه رسما از سلطنت کناره گیری می‌کند.

این خبر را ملکه مارگارت در جریان سخنرانی خود به مناسبت سال نو اعلام کرد. او در ۱۴ ژانویه ۱۹۷۲ به سلطنت رسید و بیش از ۵۰ سال است که بر دانمارک سلطنت می‌کند. در حال حاضر ملکه یک مقام تشریفاتی در دانمارک است.