دیروز شهرداری تورنتو اعلام کرد که با توجه به کاهش دمای هوا و احتمال بارش برف، ۴ گرمخانه خود را بازگشایی می کند تا افراد بی خانمان بتوانند از آن ها استفاده کنند.

گرمخانه های تورنتو زمانی بازگشایی می شوند که دمای هوا به زیر منفی ۵ درجه برسد یا هواشناسی هشدار آب و هوایی خاصی صادر کرده باشد.

این ۴ گرمخانه عبارتند از:

– 75 Elizabeth St (60 spaces)
– 15 Olive Ave in North York (46 spaces)
– 885 Scarborough Golf Club Rd (48 spaces)
– 136 Spadina Rd. (23 spaces)