دیروز بعد از ظهر واگن یک قطار در ایستگاه متروی شپرد – یانگ تورنتو دچار آتش سوزی شد.

علت حادثه آتش گرفتن یک دوچرخه الکتریکی در واگن اول قطار بوده. ماموران آتش نشانی به سرعت به محل حادثه اعزام شدند و آتش را خاموش کردند.

به خاطر این حادثه بخشی از خط مترو متوقف و ایستگاه شپرد – یانگ تخلیه شد.