بیزینس‌ها در کانادا تا ۱۸ ژانویه مهلت دارند تا بخش عمده وام اضطراری کرونا (CEBA) را تسویه کنند و گرنه باید در آینده وام خود را با ۵ درصد سود بازپرداخت کنند.

دولت کانادا وام اضطراری کرونا را در سال ۲۰۲۰ و پس از آغاز پاندمی معرفی کرد. در این طرح بیزنس‌ها می‌توانستند تا ۶۰ هزار دلار وام بدون سود دریافت کنند، اما ۴۰ هزار دلار برگردانند.

بیزنس‌ها تا ۱۸ ژانویه مهلت دارند که بخش عمده وام خود را پرداخت کنند و دولت هم ۳۳ درصد باقی مانده، یعنی تا ۲۰ هزار دلار را می‌بخشد. بعد از این تاریخ ۵ درصد سود به وام تعلق می‌گیرد. بیزینس‌ها تا سال ۲۰۲۶ فرصت دارند تمام وام را بازپرداخت کنند.