بر اساس گزارش جدید شرکت انگلیسی Givetastic، کانادا به عنوان رویایی‌ترین مقصد شغلی جهان انتخاب شده.

این رتبه‌بندی بر اساس تجزیه و تحلیل میانگین جستجوی ماهانه برای عبارات مرتبط با شغل و کار در ۱۶۴ کشور تهیه شده است. بر اساس این گزارش، مردم ۵۶ کشور جهان کانادا را رویایی‌ترین مقصد شغلی می‌دانند.

کشورهای برتر دنیا از نظر شغل و بازار کار عبارتند از:

– Canada (top choice in 56 countries)
– Germany (13 countries)
– Qatar (11 countries)
– U.K. (8 countries)
– Switzerland, Australia (7 countries each)
– Spain, U.S. (6 countries each)
– Malta (5 countries)
– Niger, Portugal (4 countries each).