تفاوت جاب آفر موقت با جاب آفر دائمی: کدام یک بهتر است؟

بسیاری از افراد با گرفتن جاب آفر از یک کارفرمای کانادایی، برای کار به کانادا مهاجرت می‌کنند. به طور کلی کارفرمای کانادایی می‌تواند دو نوع جاب آفر ارائه دهد: ۱) جاب آفر موقت ۲) جاب آفر دائمی

جاب آفر دائمی: این جاب آفر مدت زمان خاصی ندارد و شخص می‌تواند برای مدت طولانی در کانادا کار کند. پس از دریافت جاب آفر دائمی، افراد تنها زمانی می‌توانند شروع به کار کنند که ویزای مهاجرتی کانادا را گرفته باشند. 

جاب آفر موقت: این جاب آفر برای مدت زمان محدودی ارائه شده، مثلا برای شش ماه یا یک سال. در بیشتر موارد، افراد تنها پس از دریافت مجوز کار موقت (TRP) می‌توانند در کانادا مشغول به کار شوند.