اخیرا بهداشت کانادا دستور فراخوانی بلندر پرتابل BlendJet 2 را به خاطر مشکلات ایمنی صادر کرده.

در اطلاعیه بهداشت کانادا آمده است که این بلندر هنگام کار ممکن است بیش از حد گرم شود یا آتش بگیرد و حتی ممکن است تیغه‌های آن حین کار شکسته شود.

تا ۱۴ دسامبر، یک مورد آتش سوزی بلندر و ۱۰ مورد شکسته شدن تیغه در کانادا گزارش شده است.

https://recalls-rappels.canada.ca/en/alert-recall/blendjet-2-portable-blenders-recalled-due-fire-and-laceration-hazards