پلیس یورک ریجن ۲۵ خودروی سرقتی به ارزش بیش از ۲ میلیون دلار را کشف کرده و شش نفر هم به دست داشتن در سرقت خودرو متهم شده اند.

پلیس در تحقیقات خود، انباری در می‌سی ساگا پیدا کرده که خودروهای مسروقه در آن نگهداری می‌شدند. این خودروها از مناطق مختلف تورنتوی بزرگ به سرقت رفته بودند.

با توجه به افزایش قابل توجه سرقت خودرو در منطقه تورنتوی بزرگ، دولت استانی اخیرا به پلیس کمک مالی کرده تا بتوانند بهتر از قبل با سرقت خودرو مبارزه کنند.