طبق گزارش اداره آمار کانادا، جمعیت ساکنان موقت (NPRs) در کشور به بالاترین حد خود در ۵۰ سال گذشته رسیده.

در سال ۲۰۲۳، کانادا شاهد افزایش بیش از نیم میلیون نفری جمعیت ساکنان موقت خود بود که این بیشترین افزایش یکساله در طی ۵۰ سال گذشته است. تا اکتبر ۲۰۲۳، حدود ۲٫۵ میلیون ساکن موقت در کانادا حضور داشتند.

رشد جمعیت ساکنان موقت تا حدودی به کاهش محدودیت‌های سفر (به خاطر پاندمی کرونا) و افزایش صدور مجوزهای کار و تحصیل نسبت داده می‌شود.