دولت فدرال کانادا در سال ۲۰۲۴ از طرح جامع خود برای رسیدگی به بحران مسکن، رونمایی خواهد کرد.

قبلا بخش‌هایی از این طرح معرفی شده است. این بخش‌ها عبارتند از:

– حذف GST در ساخت رنتال‌های جدید

– استفاده از طرح‌های استاندارد و از پیش تایید شده برای تسریع ساخت مسکن

– اختصاص بودجه به شهرداری‌ها برای تسریع ساخت مسکن