حدودا شش ماه از زمان شهردار شدن اولیویا چاو می گذرد و به نظر عده ای او در این مدت خوب عمل کرده و برای تورنتو مفید بوده.

برخی از اقدامات مهم خانم چاو در این شش ماه عبارتند از:

– انتقال مسئولیت Gardiner Expressway و Don Valley Parkway به دولت استانی

– مذاکرات سیاسی موثر با داگ فورد و دولت فدرال برای جبران کسری بودجه تورنتو و حل مشکل اسکان افراد بی خانمان