تپه اسکی Earl Bales Park احتمالا ماه آینده بازگشایی می شود. این پارک در نورث یورک تورنتو واقع شده.

این پارک به خاطر تپه اسکی و چرلیفتش بین مردم محبوب است. پس از تعطیل شدن تپه اسکی Centennial Park، حالا Earl Bales Park تنها پارک تورنتو است که تپه اسکی دارد.

تپه اسکی این پارک معمولا اوایل ژانویه بازگشایی می شود، اما به خاطر شرایط آب و هوایی شاید امسال دیرتر بازگشایی شود. هنوز تاریخ دقیقی برای بازگشایی اعلام نشده.