به گفته مسئولان قرار است در سال آینده آخرین پارکومترهای سکه‌ای تورنتو از سطح شهر حذف شوند.

در حال حاضر ۱۷۶ پارکومتر سکه‌ای فعال در سطح شهر تورنتو وجود دارند. درآمد به دست آمده از این پارکومترها به طور متوسط ۱۸ سنت در روز است که هزینه‌های تعمیر و نگهداری آن‌ها را پوشش نمی‌دهد.

قرار است پارکومترها به صورت تدریجی حذف شوند و قبل از حذف کامل آن‌ها باید یک سیستم پرداخت جایگزین معرفی شود. شهرداری زمان دقیقی برای حذف کامل پارکومترها مشخص نکرده.