استریم سرویس Amazon Prime Video از فوریه سال آینده به برنامه پخش خود تبلیغات اضافه کرده. بدین ترتیب کاربران کانادایی قبل از شروع برنامه مورد نظر خود یا وسط پخش فیلم و سریال محبوبشان، با یک وقفه کوتاه برای پخش تبلیغات رو به رو می‌شوند.

تعدادی از استریم سرویس‌ها به دنبال راه‌های جدیدی برای افزایش درآمد هستند، بنابراین تصمیم گرفتند تا برای کاربرانی که اشتراک ارزان‌تر را خریداری کرده اند، تبلیغ پخش کنند. کاربران می‌توانند با پرداخت هزینه بیشتر، اشتراک‌های بدون تبلیغ را خریداری کنند.

کاربران Amazon Prime Video می‌توانند با پرداخت ۲٫۹۹ دلار اضافی در ماه، اشتراک بدون تبلیغ داشته باشند.