شعبه جدید کاسکو در اتوبیکو افتتاح شد

امروز شعبه جدید کاسکو در اتوبیکو، رسما افتتاح شده. این بیست و یکمین شعبه عمده فروشی کاسکو در منطقه تورنتوی بزرگ است. 

این فروشگاه بخش‌های متعددی مثل فودکورت، پمپ بنزین و داروخانه دارد. 

به گفته مسئولان کاسکو، Costco Wholesale در حال حاضر دارای ۸۶۱ شعبه در سراسر جهان و ۱۰۷ شعبه در کانادا است. 

به مناسبت افتتاحیه تخفیفات متعددی برای مشتریان در نظر گرفته شده. اگر می‌خواهید از این تخفیفات استفاده کنید، بهتر است همین هفته به این شعبه کاسکو سر بزنید.

آدرس شعبه جدید:


2260 Islington Avenue, Etobicoke ON